Roald Amundsens fødested, Framveien 9, 1659 Torp

"Tomta" på Vesten i nordre Borge, er en del av kulturlandskapet med flere gårder etablert av Roald Amundsens slekt og familie på 1850-tallet. De drev rederivirksomhet og søkte hit fra Hvaler for å finne gode forhold for vinteropplag og vedlikehold av seilskutene. Roald Amundsen selv ble født her på sommeren  1872, men det varte ikke lenge før familien flyttet til Oslo eller Christiania som det het den gang. Amundsen-slekten fortsatte å drive sin rederivirksomhet herfra, og stedet ble derfor viktig for hans videre liv. Det var her han hadde sine røtter, sin slekt, sine ferier og mye av sin erfaringsbakgrunn fra. Slik sett har Tomta og miljøet rundt Vesten vært med på å prege den unge Amundsen og hans videre liv og bragder.

Se bilder fra RAF:    Roald Amundsens fødested

Gården var bebodd frem til nyere tid da Borge kommune overtok for å sikre og ivareta stedet. Det ble opprettet en stiftelse som skulle drive stedet som et museum med skipper- / redermiljøet i Vesten-området som hovedtema. Målet var at så vel hovedhus som hageanlegg og resterende bygninger skulle bli restauret og bygd opp igjen slik det var i 1872 - Roald Amundsens fødselsår.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Roald Amundsens fødested
Adresse: Framv. 9
Postnummer: 1659
Sted: Torp
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no

Styremøte og Kaffemøte
24. mai 2022, 20.00 - 21.00

Vi skal ha kaffemøte den 24 mai. Vi tar et styremø ...

Bedriftsbesøk hos Rotostøp
31. mai 2022, 19.00 - 21.00

Vi møtes 31.05 kl 19:00, oppmøte på Gressvik hos R ...

Halvårsmøte
7. jun. 2022, 20.00 - 21.00

Halvårsmøte med innkomne president. - RAF kl. 20.0 ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...