REFERATER 2020 BORGE ROTARYKLUBB, MØTEvirksomheten i 2020/21 var for det meste redusert til nettmøter.

Dette på grunn pandemien som herjet landet.

Derfor var referat-ordningen mangelfull.

Odd Marthinsen


Borge Rotaryklubb,  Møtedato: 25.08.2020

 Magnar Oddane refererte fra regions møte. Klubbene sliter med rekruttering, men Borge RK ligger godt an med 3 nye medlemmer som også er målsetting kommende år. Coronasituasjonen hemmer selvfølgelig driften i klubbene. Noen har forsøkt nettmøte. Ellers minnet han om utdelingen av utmerkelsen Paul Harris Fellow til Tor Erik Jacobsen den 15.september.

 ARNE HØYÅS fra Tomb videregående skole
 fortalte om Tomb Herregårds historie, om skolens etablering og det tilbud skolen har i dag. Tidligere var skolen kjent som Tomb videregående skole og landbruksstudier og Tomb Jordbruksskole. Skolen er en offentlig godkjent frittstående skole og ligger innenfor Sletterøyene ved Krokstadfjorden i Råde kommune.

 Tomb er i dag en internatskole med kristne verdier, eid av Normisjon. Internatet har plass til 170 elever mens skolen totalt har plass inntil 375 elever. Tomb Herregård er kjent helt tilbake fra slutten av 1200 tallet. I 1938 ble den kjøpt av Det norske lutherske Indremisjonsselskap (nå Normisjon), som opprettet Tomb jordbruksskole her. Gården har et totalareal på 2250 dekar, hvorav 1200 dekar dyrket mark og 800 dekar skog.

Skolen har mange linjer. Naturbruk (profil hest, friluftsliv eller agronomi/landbruk), Bygg- og anleggsteknikk (Byggteknikk i Vg2) og Teknikk og industriell produksjon (kjøretøy i Vg2). Anleggsteknikk er også et tilbud - et Vg2-tilbud for elever fra både Bygg-og anleggsteknikk og Kjøretøy.

 På den fulldyrkede jorden dyrkes det gras, havre, hvete, bygg og rug og det drives med sau, ku, gris, hest, skogbruk og kornproduksjon. Skolen har et moderne løsdriftfjøs med melkerobot og en moderne stall.

 Referent: Carsten IankeBorge Rotaryklubb. Møtedato: 29. september 2020.

Antall medlemmer 19 til stede.
Gjester: Bjørn Olav Rosseland (dagens foredragsholder) og han hadde med seg sin sønn.

Dagens tema: Polio.
Foredrag ved Bjørn Olav Rosseland.
Polio er et virus. Bakteriofager. De fester seg på en celle og sprer seg den veien. Spres gjennom spytt, vann og luft, Gjennom munn og nese. 6 til 20 dagers inkubasjonsperiode.
Polio viruset holder seg i tarmene opp til 4 måneder. I 90 % av tilfellene har ingen symptomer.
Noen får hjernehinnebetennelse. Lammelser eller forkrøplede bein for eksempel.
Polio kan gi senskader etter 20-30 år slik som for eksempel foredragsholderen.
I dag er det ca. 15000 i Norge med post polio (senskader). Rotary bruker dråper som vaksinasjon.
Sunnås sykehus tar inn pasienter med post polio lidelser.
Rotary startet i 1978 arbeidet med å fjerne polio i verden.

Referent: Alf Einar NygårdBorge Rotaryklubb, Møtedato 27. Oktober. 2020.

Kaffemøte

Fremmøtte medlemmer:
Antall fremmøtte medlemmer: 20
Gebursdager: Ottar Kristiansen 67 år den 25.10, Gunnar Dahl 61 år den 23.10 og Robert Steine 38 år den 18.10.
Program for dagen:

Kaffemøte som ble ledet av President Magnar Oddane.
Presidenten informerte om invitasjonen til Rotary Foundation møte på Kihl Gård den.4.11.
Han har også snakket med Presidenten i Rolvsøy vedrørende DG møte med Ine Barlie den 10.11. De er begge enige om å avlyse dette. Det tas kontakt med Ine Barlie.
Påmeldingsliste til møte den 17.11 på puben til Per Sandberg og Baharehs i Halden ble sendt rundt.
Program for møtene fremover er fastlagt. Medlemmene bes sjekke det på nettsiden.
Odd Marthinsen ba samtlige sjekke medlemslisten på nettsiden og gi beskjed til han dersom noe skal endres.
Sekretæren informerte om han hadde problemer med sin mail grunnet bytte av mailadresse. Håpet å få rettet på dette.
Toralf Hvidsten har vært i møte med Parksjefen i Fredrikstad Kommune om vedlikeholdet på RAM. Han minnet om dugnaden  lørdag den 7.11 kl.10.00. Det blir kaffe og vafler
Det var utlodning av 2 vinflasker som ble vunnet av Bernt Hvidsten og Kjell Storhaug.


Referent: Tore Hollung

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Roald Amundsens fødested
Adresse: Framv. 9
Postnummer: 1659
Sted: Torp
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no

Styremøte og Kaffemøte
24. mai 2022, 20.00 - 21.00

Vi skal ha kaffemøte den 24 mai. Vi tar et styremø ...

Bedriftsbesøk hos Rotostøp
31. mai 2022, 19.00 - 21.00

Vi møtes 31.05 kl 19:00, oppmøte på Gressvik hos R ...

Halvårsmøte
7. jun. 2022, 20.00 - 21.00

Halvårsmøte med innkomne president. - RAF kl. 20.0 ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...