REFErater 2019


Borge Rotaryklubb, møtedato: 17. desember 2019 

Antall fremmøtte medlemmer: 16. 
Gjester: Kenneth Mathisen, Besnik Bllaca, Sinan Mazin Sabri Darwish. 
Fødselsdager: Jan Erik Finnerud 57 år 18.12 ble forhåndsgratulert. 

Program: Hyggekveld før jul. 
De fremmøtte ble servert varm julegløgg med tilbehør. Ved møtestart ønsket presidenten velkommen. Spesielt velkommen til kveldens «hyggeskapere»: Gladgjengen – en gruppe musikere fra Fredrikstad trekkspillklubb. Vi merker oss navnene: Laila, Halvor, Jan, Finn og Ivar fra vår egen klubb. Pent hefte med julesanger var trykket opp og ga muligheter for allsang. Etter som all julegløggen allerede var konsumert, ble det i den lille pausen servert kaffe og pepperkaker. 

Presidenten nevnte kort en invitasjon til å besøke rotaryklubb på Sardinia i tiden 17. juni til 22. juni. Invitasjonen kan studeres nærmere på nettet, og en kommer tilbake til saken i januar. 
Til slutt ble uttrykt gjensidige ønsker om en god jul. 
Referent Petter Vevelstad 


Borge Rotaryklubb, møtedato: 10. desember 2019, kl. 19.00 

Antall fremmøtte medlemmer: 21 
Gjester: Kenneth Mathisen, Besnik Bllaca Sinan, Mazin Sabri Darwish. 
Program; Julemiddag. 
Deltakerne ble møtt med valgfri drikke før maten. Til bords ønsket presidenten velkommen. Det ble orientert om meny: Todelt. Først koldtbord med diverse julemat. Deretter tradisjonell ribbe med tilbehør. Til slutt risgrøt og kaffe. Tradisjonen tro ble sunget julesanger, ledet av presidenten. 
Til slutt takket presidenten for oppmøte og minnet om siste møte før jul den 17. desember. 

Referent: Petter Vevelstad. Borge Rotaryklubb, Møtedato: 03. desember 2019, kl. 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester: 
Antall frammøtte medlemmer: 21 + 2 gjester. Navn på gjester: Besnik Bllaca Sinan og Mazin Sabri Darwish. 
Jubileer, gebursdager, spesielle hendelser: Erik Graarud, 13.nov, Olav Veberg, 16.nov, Tore Lervik, 30.nov. 

  • Program for dagen: Årsmøte 
  • Fra styremøte nevnte presidenten disse punktene: 
  • Angående referat fra styremøtet vises til nettet. 
  • Styret for neste rotaryår er valgt. 
  • Kontingent kr.1200 per halvår videreføres. 
  • Fra regnskapet opplyste Gunnar Dahl om god økonomi. 
  • Tor Erik Jakobsen har takket ja til Paul Harris. 
  • Angående The Tall Ships Races: styret stiller seg positivt til forslag om opprettelse av permanent komite: Medseilerkomite 

Presidenten orienterte: Årets guvernørbesøk ble organisert med grupper av klubber. Møtet ble holdt i Tøyhuset i Gamlebyen. Etter foredrag av guvernøren ble det gruppevis diskusjoner som kanskje gir innspill til videre aktivitet. 
Erfaring: gode, romslige arbeidsforhold gir bedre resultater. 

Distriktskonferansen ble holdt om bord på Colorlines Color Fantasy. 
Hovedtema: FNs bærekraftsmål. 
Foredragsholdere hadde temaer innen de enkelte målene. Også interessant å få presentert de mange områder internasjonalt hvor Rotary deltar. 

Til slutt loddsalg. Vinnerne av vinflaskene var fornøyde. 

Referent: Petter Vevelstad Borge Rotaryklubb, Møtedato 26. november 2019.

Bedriftsbesøk hos Eker Design A/S i Torsnes. 
Antall fremmøtte medlemmer: 19 
Navn på gjester: Besnik Bllaca, Sinan Sabri, Kenneth Mathisen og Svein Roger Bye. 

Program for dagen: Bedriftsbesøk hos Eker Design A/S i Torsnes ved Victor C Rosenvinge. 
Tema: « From sketch to final produc» 
Eker Design er en bedrift som jobber med produktutvikling. De har årlig 40 – 60 prosjekter, store og små med 30 ansatte. De etablerte seg i Torsnes i 1997. 
Rosenvinge tok oss igjennom prosessen de jobber etter med nye produkt: Innsikt, konsept fase (før prosjekt), utviklingen av produktet og produksjon. Vi fikk deretter se eksempler på ferdige produkt som de hadde levert før vi avsluttet med en omvisningsrunde i produksjonen av design modeller. 

Meldinger: Presidenten minnet om neste møte på RAM tirsdag den 3.12: Klubbens Årsmøte. Tirsdag den 10.12 er Juleavslutning på RAM med påmelding. Pris kr.450,- som betales inn til konto. Mail sendes ut om dette. 

Referent: Tore Hollung


Møtedato 5. november 2019. - Fellesmøte med Gamlebyen Rotaryklubb. 

Antall fremmøtte medlemmer: 19 fra Borge og 3 fra Gamlebyen 

Navn på gjester: Besnik Bllaca, Sinan Sabri og Thore Lindbæk med kone Unni. Spesielt hyggelig å se Thore tilbake blant oss. 
Jubileer, gebursdager, spesielle hendelser: 
Gunnar Dahl 60 år, Ottar Kristiansen 66 år, Frode Endresen 57 år og Bjørn Størsrud 73 år 

Program for dagen: 
Foredrag av tidligere kultursjef i Borge - og Fredrikstad kommune, Egil Syversen. 
Tema: En spennende epoke i Norsk historie: 1850 – 1930 og RAM. 
Han tok for seg familien Amundsen med Roald, Fridtjof Nansen, Polar forskning og Nedre Glomma regionen sin eventyrlige utvikling i perioden 1850 – 1930 med tegl og tre samt stein i Torsnes og Hvaler. RAM: Hadde ikke vært mulig å realisere RAM Låven uten Borge Rotaryklubb sin faglige kompetanse. Låven på RAM skulle bli et sted for blant annet utstillinger og andre aktiviteter. 
Fredrikstad Kommune står i dag for driften av stedet. Hege som var ansvarlig driver fram til i vår sluttet og i den forbindelse kunne Toralf Hvidsten opplyse at det var uavklart med RAM om videre drift. Kommunen må prøve å få til aktiviteter og det må være en ansvarlig driver. Det ble besluttet å invitere ansvarlige i Fredrikstad Kommune til et av våre møter på RAM. 

Meldinger: 
Fin omtale i Fredrikstad Blad sist uke med en halvside om distriktets Rotaryklubbers møte med Guvernør i Tøyhuset i Gamlebyen tirsdag den 29. oktober. Det var god deltagelse med vel 100 personer tilstede. 
Ikke møte neste tirsdag den 12. november. 
Neste møte på RAM er tirsdag den 19. november. Rakfiskaften. Pr. dato 30 påmeldte. Fortsatt mulig med påmelding. Påminnelse sendes ut. 

Referent: Tore Hollung 


Møtedato: 22. oktober 2019 

Fremmøtte medlemmer og gjester: Antall frammøtte medlemmer: 32. 
Navn på gjest: Roger Fredriksen 
Jubileer, gebursdager, spesielle hendelser: Gebursdager: Robert Stene 37 år 18.oktober, og Gunnar Dahl 60 år 23. oktober. Gunnar fikk også 3 flasker vin i anledningen dagen, som han takket alle sammen for. 

Program for dagen: 
Fredrikstad Seafood, foredrag ved Roger Fredriksen (RF). RF fortalte at han opprinnelig er fra Senja i Troms, og har jobbet i oppdrettsnæringen i 39 år. Nordic Aquafarms er morselskapet til Fredrikstad Seafood. Nordic Aquafarms har som mål å være verdensledende innen land-basert aquakultur. De ønsker anlegg nært de store markedene. De har nå anlegg i Fredrikstad (NO), Hanstholm (DK), og jobber med å bygge anlegg i Maine & California (USA). I Danmark er det Yellowtale King Fish som det drives oppdrett av. I Norge er det laks som gjelder. Det ble satt ut smolt i anlegget på Øra i mai, og de planlegger oppstart av slakting neste sommer. Ansatte er en meget viktig ressurs da det er mye utvikling som gjøres underveis da det er ukjent område med landbasert oppdrett av laks. Derfor ansetter de lokalt tilhørende mennesker for det er stort behov for kontinuitet, og lokal kunnskap. Årlig produksjon i Fredrikstad er beregnet til ca 1500 tonn. Firma er fortsatt i en oppstartsfase, og mye læring gjenstår enda. Veldig spennende og høre en engasjert foredragsholder som jobber med «nybråttsarbeid» med landbasert lakseoppdrett. 

Meldinger: 
Presidenten minnet om møtet med DG i Gamlebyen 29.oktober som har fått ca 100 påmeldinger. Gledelig at det er 20 personer fra Borge RK. 
Toralf Hvidsten minnet om dugnaden vår lørdag 2.november kl.10, og oppfordret igjen alle medlemmer til å delta. Det blir en del løv-raking, og annet vanlig høstarbeid med bl.a. flytting av hagemøbler. 

Referent: Gunnar Dahl


Borge Rotaryklubb Møtedato: 15. oktober 2019 

Fremmøtte medlemmer og gjester: Antall frammøtte medlemmer: 19. 
Navn på gjest: Eivind Pettersen Jubileer, gebursdager, spesielle hendelser: 1 gebursdag: Odd Marthinsen 72 år søndag 13.oktober. 

Program for dagen: 
ISO Sertifisering, foredrag ved Eivind Pettersen (EP). EP har jobbet som konsulent bl.a. for Conductor v/Jon med HMS- og ISO-sertifiseringer. Kommet mange krav pga hensynet til mennesker behov for mat og drikkevann. EP snakket også om: «Det store bildet» - handelskriger Internasjonale utfordringer – nytt våpen kappløp Nasjonale utfordringer – vi over-forbruker energireservene våre Krav – mindre samarbeid – mer selvopptatthet. Viktig at alle i bedriften deltar når det skal diskuteres løsninger mht kvalitet – miljø – arbeidsmiljø. Et meget interessant foredrag som satte ISO og andre kvalitetskrav, i sammenheng både det store bildet, og det lokale behovet. 

Meldinger: 
Påmeldingsskjema til fellesmøte i Gamlebyen RK den 29.oktober ble sendt rundt igjen. Påmeldingsfrist er egentlig 14.oktober. Det blir gratis for medlemmene, men alle klubbene i område B må dele kostanden seg i mellom etter antall medlemmer klubbene har i sine register. Alle medlemmer oppfordres til å delta. 
Toralf Hvidsten oppfordret alle medlemmer til å delta på dugnaden vår, lørdag 2.november kl.10 

Referent: Gunnar Dahl 


Borge Rotaryklubb Møtedato: 8. oktober 2019 

Fremmøtte medlemmer og gjester: Antall frammøtte medlemmer: 23. 
Navn på gjest: Øystein Olimb 
Jubileer, gebursdager, spesielle hendelser: Ingen fødselsdager sist uke. 

Program for dagen: 
Olimb Anlegg AS, foredrag ved Øystein Olimb. Det er faren til Øystein og Tor-Erik Olimb som startet firma for mange år siden. Olimb består nå av flere avdelinger, og noe er solgt ut til andre eiere. Olimb Anlegg AS som Øystein jobber i er fortsatt eid av familien. Driver med bl.a. styr boring, og andre løsninger for å komme seg under veier/jernbane for å redusere behovet for graving av åpne grøfter. Han delta også ut 2 bøker som alle interesserte kunne ta med seg hjem. Veldig interessant foredrag. 

Meldinger: 
Presidenten fortalte litt fra Distriktskonferansen som Odd, Rolf og han hadde deltatt på sist helg. Ytterligere info kommer på ett senere møte. Påmeldingsskjema til fellesmøte i Gamlebyen RK den 29.oktober ble sendt rundt. Påmeldingsfrist er 14.oktober. Det blir gratis for medlemmene, men alle klubbene i område B må dele kostanden seg i mellom etter antall medlemmer klubbene har i sine register. Alle medlemmer oppfordres til å delta. 

Referent: Gunnar Dahl 


Borge Rotaryklubb Møtedato: 1. oktober 2019 

Fremmøtte medlemmer og gjester: Antall frammøtte medlemmer: 14. 
Navn på gjest: Tobias Kristiansen (sønn til John Inge Kristiansen) 
Jubileer, gebursdager, spesielle hendelser: Ingen.

Program for dagen: 
Kaffemøte med info fra Tobias Kristiansen. Tobias fortalte om sin deltagelse på både Ryla våren 2018 på Oscarsborg i Drøbak, og Tall Ships Races sommeren 2019. Han deltok fra Danmark til Fredrikstad. Han fortalte om 2 fantastiske flotte arrangement som han har fått anledning til å delta på takket være Rotary. Han oppfordret andre til å delta på disse arr også fremover. 
Vinlotteri ble vunnet av Jon Ottar og Svein. 

Meldinger: 
Presidenten fortalte litt fra dagens styremøte. Borge skal sammen med Gamlebyen RK arr fellesmøte med DG i Gamlebyen for alle medlemmer i gruppe B den 29.oktober. Påmeldingsfrist er 14.oktober. Det blir gratis for medlemmene, men klubbene må dele kostanden seg i mellom etter antall medlemmer klubbene har i sine register. Alle medlemmer oppfordres til å delta. 

Referent: Gunnar Dahl 


Borge Rotaryklubb, 24. september 2019.

Møtested: Roald Amundsens Minne 
Oppmøte; 26 medlemmer 

Foredragsholder; Brødrene Bøckmann AS, Fra skraphandler til investor. Litt av en historie, har vært og er eier av en rekke bedrifter og fabrikker over hele landet. Driver også med hotell og campingplass drift, samt etablert golfbane i Gamle Fredrikstad. En av de største investorene i Fredrikstad Seafood AS. Har et ekstra stort engasjement for lokalsamfunnet og da spesielt på «Østsiden». Flott og engasjerende foredrag. 

Etter foredraget holdt President Jon orientering om guvernørmøte den 29. oktober. 

Gratulerer til Fredrik Weberg Larsen med 49 år. 

Referent; Frode Endresen 


Borge Rotaryklubb Møtedato: 17. september 2019. 

Antall frammøtte medlemmer: 25 
Navn på gjester:. Knut Magnus Hvidsten (Råde Gravesrvice) 

Program for dagen: Bedriftspresentasjon – Råde Graveservice 

Meldinger: Nei. 

Referent: Robert Steine 
Møtereferat Borge Rotaryklubb, 3. September 2019.

Møtested: Roald Amundsens Minne 
Oppmøte; 21 medlemmer 

Foredragsholder meldte forfall på grunn av brann på Østfold gjenvinning. President Jon Ottar Ellefsen, holdt en orientering om planer og programmet fremover. Det ble også orientert om guvernørmøte som skal avholdes. 
God stemning. 

Referent; Frode Endresen Borge Rotaryklubb, Møtedato: 27. august 2019 på ram

I anledning av at Presidenten ikke kunne møte, var det innkommende president Magnar Oddane som ønsket velkommen. 

Fremmøtte medlemmer og gjester: Antall frammøtte medlemmer: 18. 
Jubileer, gebursdager, spesielle hendelser: Ingen. 

Program for dagen: 
Elbiler. Mats-Andre Burås og Robert Nordli fra Elbilforeningens Østfoldavdeling holdt foredrag om temaet. 
En elbilrevolusjon er underveis i Norge. Men endringene kommer ikke av seg selv. Mye elbildebatt skjer lokalt, og mye elbilpolitikk blir avgjort av kommunestyrer og fylkesting. Lokale politikere tar viktige avgjørelser knyttet til blant annet ladning og miljørabattene elbiler har på veiene. Derfor har Elbilforeningen lokalforeninger hvor våre medlemmer jobber for å spre kunnskap og engasjement, og påvirke politiske beslutninger. 
Har du lyst til å bidra i arbeidet for dagens og morgendagens elbilister? Vi trenger din hjelp for å nå målet om at hele nybilsalget skal være utslippsfritt innen 2025. Elbilforeningen jobber også med annen elektrisk mobilitet, som for eksempel elsykkel. 
Som medlem i Elbilforeningen er du også medlem i lokalforeningen der du bor. Lokalforeningene arrangerer ulike politiske og sosiale arrangementer åpne for alle. Lokalforeningene har årsmøte hvert år innen mars, hvor foreningens styre velges og planer legges. Foreningene sender også representanter til Elbilforeningens landsmøte, hvor organisasjonens viktigste beslutninger tas, og deltar på styrelederseminaret der tillitsvalgte møtes. 
Foreningen har 3500 medlemmer i Østfold 

Referent: Odd Marthinsen Borge rotaryklubb, Møtedato: 20. august 2019 på RAM 

Fremmøtte medlemmer og gjester: 
Antall frammøtte medlemmer: 21. Navn på gjester: Ingen gjester denne gang. 

Jubileer, gebursdager, spesielle hendelser: 
Rolf, 63 år, 19. august. 

Program for dagen: 
Presidenten viste filmen «End Polio Now», - en Rotary-produksjon om status i arbeidet med å stanse sykdommen Poliomyelitt i verden. I forkant av visningen holdt presidenten foredrag om sykdommen med faktaopplysninger. Interessant. 

Meldinger: 
Presidenten minnet igjen om Distriktskonferansen på Kiel-ferga 5.-7. oktober. Han ba om påmeldinger. 
Kurset «Medlemsrekruttering» 28. august. 
Kurset «Rotary Foundation» 4. september. 
Kurset «Kommunikasjon» 23. oktober. 
Per etterlyste medlemmer som ikke har hatt yrkes/ego-foredrag ennå. 

Referent: Odd Marthinsen 


Borge Rotaryklubb, Møtedato: 13. august 2019 på RAM 

Fremmøtte medlemmer og gjester: 

Antall frammøtte medlemmer: 25. 
Navn på gjester: Ingen gjester denne gang. 

Jubileer, gebursdager, spesielle hendelser: 
Cato 51 år, 19. juni. 
Bjørn T, 56 år, 17. juli. 
Tore Lundestad, 57 år, 19. juli. 
Toralf, 72 år, 20. juli. 
Kjell, 80 år, 23. juli. 
Per, 69 år, 25. juli. 
Bent, 64 år, 28. juli. 
Alf Einar, 63 år, 2. august. 
Ivar, 75 år, 7. august. 
Knut, 75 år, 8. august. 

Program for dagen: 
Oppstart etter ferien med styremøte og komitemøter. Klubbens komiteer samlet seg i grupper til forberedende arbeid for det nye Rotaryåret. Enkelte grupper var det dårlig frammøte. 

Meldinger: 
Ivar orienterte om arbeidet ved Tall Ships Races hvor noen av klubbens medlemmer var med på Rotarys stand. 
Presidenten: Rotary Distrikt arrangerer distriktskonferanse på Kiel-ferga 5. – 7. oktober. Borge RK dekker 1000 kroner til medlemmer som deltar. 
Toralf orienterte om RAM. Han har hatt møte med Fredrikstad kommune om opplegg for drift av RAM i tiden som kommer. Saken er under utredning. 

Referent: Odd Marthinsen 


Borge Rotary 11.06.2019 

Antall deltakere: 19. Gjester: Ingen 

Sted: RAM 
Dagens tema: Ego/Yrkesforedrag av Tore Lervik, presentasjon av Altitec 

Info fra President før foredrag: • Presidentskifte: 18.06.19 • Sommeravslutning: 25.06.19 

Foredrag Tore Lervik: • Født 1973. Gift med Kim, 2 barn. Fra Strindheim i Trondheim. 
Mekanisk og el- utdannelse. • Starten på Altitec:  -Verksted i kjelleren i barndommen - Bygde bl.a. skitrekk i hagen. - Faren var elektriker og drev eget firma med automasjon - Bygde el-sykkel på 80-tallet som ble brukt til skolen 
Historie: 
1991-93: Startet enkeltmannsforetak med bilpleie og stereo o 1994: Startet med produksjon av kannestativ, batteripakker og cellebytte o 1995: Forsvaret. Drev firmaet derfra. 
1996: Solgte bilpleie og flyttet til Fredrikstad med Kim. 
1997-2003: Flere prosjekter: Startloop, Jumpit ASA (børsnotert i London, Safety Wash Systems AS, Blomsterkuler, sykkelparkeringshus, gjødselinjektorer. Navnet Altitec ble til, designet mange hjemmesider/nettbutikker. 
2004-2015: Nettbutikken altitec.no ble profesjonalisert og lansert. Sterk vekst, mange ansatte. Etablerte Batterigiganten AB. Utvidet batteripakke produksjon. Utviklet Paxster batteri. Komplett AS skulle kjøpe Altitec AS. Konkurs 2015. 
2015: Fugl fønix: Kjøpte boet og startet på nytt. Enkeltmannsforetak med 3 ansatte. 
2017: Endret til AS. o 2018- i dag: Fokusert på større kunder/prosjekter. • Produktnavn i dag: altitec, batterigiganten, ESA - Altitec: Omsetter for ca. 9 mill. 4 ansatte. o Batterigiganten: Omsetter for 2 mill. 1 ansatt. 
ESA: Under etalering. • Film vist av batteripakkeproduksjon hos Altitec i Torsnes. • Altitec og batterigiganten: Nettbutikk i Norge hhv Sverige: - Alt innen batterier og tilhørende produkter - Mer enn 27 000 produkter som passer til millioner av enheter, ca 5000 lagerførte. Over 200 000 kunder, privat, bedrift og offentlig forvaltning - Egenutviklet nettbutikk basert på Magento 
Prolamp.no: Nettbutikk innen projektorpærer 
ESA, konsept: Skal utvikle og selge energilagring tilpasset små og store anlegg. Utvikling av konsept for gjenbruk av EL-bil batterier. Samarbeid med asiatiske batteriprodusenter. 
Energikilder: Solceller, vindgenerator, bølgekraft, vannkraft, brenselcelle. 
Solenergi: I Norge gir solen 1500 ganger mer enn vi trenger. Handler om hvordan vi kan få det benyttet. 
Framover: Lagring av energi. 
Batteribanker som lagrer og avgir energi - I privathus for å fjerne effekt-topper - Microgrids for nabolag, trafostasjon eller større næringsbygg - Batteribankene kan motta energi fra alle typer kilder som avgir spenning 

                                      Referent: Fredrik Weberg 


Borge Rotary klubb Medlemsmøte 28. Mai 2019. 

Antall medlemmer tilstede: 19 medlemmer og ingen gjester. 
Klubbens halvårsmøte. Styres av påtroppende president. Jon Ellefsen. 
Regnskaps-gjennomgang ved Gunnar Dahl Inntekter på ca. 155.000, - Driftskostnader gir oss et underskudd på ca. 4000,- Jon informerte om sine tanker mm for neste Rotary året. Blant annet ble Hovedmål gjennomgått mm. 

                     Referent Alf Einar 


Borge Rotary Klubb Medlemsmøte 21. Mai 2019. 

17 medlemmer tilstede. Ingen gjester. 
Bedriftsbesøk på NTP ved Bjørn Hansson. 1877 ble første lyspære tent i Norge på Lisleby bruk. 1910 kom gatelys sentralt i Fredrikstad. Fram til 1916 ble porselen importert. Samme år ble NTP etablert. 1923 gikk de konkurs og startet opp igjen med nytt navn ganske hurtig. Norske første plastfabrikk ble også etablert på NTP som fortsatte til 1967. Ca 30 ansatte i dag. 95 % av produktene de solgte i 1995 er nå vekk. 50 % av salget går til export i dag. 
Bjørn og en del ansatte kjøpte bedriften fra Enso i 1999. I dag eier Bjørn Hansson 47 %. Regner med ca 50 millioner i omsetning i år. 

                    Referent Alf Einar 


Borge Rotary klubb Medlemsmøte tirsdag 14. mai 2019. 

Sted Monolitt bruddet utenfor Halden med Arne Omholt som guide. 

Vi var 11 medlemmer med og i tillegg 3 damer som ledsagere. 
Arne viste oss rundt og gav oss en uforglemmelig guidet tur i nydelig vårvær. Og han gav oss et meget spennende informasjon om området og frakten av Monolitten og mye annet. 

                               Referent Alf Einar 


Borge Rotary klubb Medlemsmøte tirsdag 7. mai 2019. 

Dagens tema var arbeidsmøte/dugnad på Roald Amundsens Minne. Det var 22 av klubbens medlemmer tilstede og bidro meget godt i hagearbeidet. 

                                    Referent Alf EinarBedriftsbesøk XL-Bygg Knatterudfjellet. 30. april 2019

Fremmøtte medlemmer. 16 medlemmer. 

Cato Veberg ønsket velkommen til XL-Bygg på Iseveien denne kvelden. Han dro oss gjennom bedriftens historie fra gården Knatterudfjellet ble kjøpt i 1938 og frem til i dag hvor bedriften består av 5 byggevareforretninger og inngår i kjeden XL-bygg med en omsetning i Skandinavia på hel 9 milliarder fordelt på 340 butikker. Deretter fikk vi en omvisning i lokalene på Iseveien.

                                           Referent: Carsten


Borge Rotaryklubb, 23. APRIL 2019

Styremøte 5/6 i forkant av møte.
Antall deltakere: 18. Gjester: Ingen 

Sted: Dahles Auto Råbekken (grunnet problemene på RAM) 
Dagens tema: Rotary Connects the World presentert av Jon Ellefsen Før foredrag: President informerer om status på RAM. 

Jubilant: Harald Karlsen Moum – 70 år 

Info fra styremøtet – Trenger program opp mot sommeren 

Ivar Vllelestrand informerer om Tall Ship Races 2019 (11-14 juli i Fredrikstad) John Inge går inn i neste års styret Støtte: Gir ikke støtte før RAM er avklart Prosjektkomite for RAM neste år Rolf Mikkelsen ønsker bidrag fra Borge Rotary på distriktskonferansen 
Notater foredrag, Jon Ellefsen – Rotary Connects the World, oppsummering av hva som ble presentert på PETS: Info og inntrykk fra årets PETS Rotary Connects the world – presidentærklæringen til Mark Daniel Maloney (President Rotary International) 
Utfordring Rotary, fra Maloney: Siderompa. Han utfordrer Rotary til å tenke nytt. Etablerte rammer må vurderes. Må løses på klubbnivå. Videreformidle det som lykkes i hver klubb. Endring er utfordrende. Hvordan få nye medlemmer. Nye typer medlemskap. Glem statistikken og inn i realitetene. Tilpasse regelverkene til forskjellige faser til livene til menneskene. Eksempel med å lede møte hvis ikke president eller eks-president er tilstede, og innkommende ikke har vært på PETS. Ingen kan da lede møte?? Selv om man har bakgrunn som typ bedriftsleder. Systemet henger ikke sammen med hvordan verden fungerer nå. Vi må endre oss hvis vi skal lykkes.
Ønsker prosjekter som samler og forener og blir tydelige om dette til omgivelsene. Må tenke annerledes for å tiltrekke seg yngre mennesker, dagens verden. Mister like mange medlemmer som vi får nye. Det er potensiale for å bli enn mer attraktiv klubb. 
Fortelle samfunnet hvem vi er og hva vi bidrar med. End polio now: Jobber med å få tv samlingen neste høst til dette. Bill Gates gir det dobbelte av hva Rotary bidrar med. 
Jobber med NRK for å søke om dette. Gir en mulighet til å nå bredt ut mot samfunnet. Budskapet til de menneskene vi ønsker å få inn må formidles. Det er det som er vanskelig.

                                            Referent: Fredrik WebergBorge Rotaryklubb, 9. april 2019.

Tema: frelsesarmeen på Torp ved Solfrid Pettersen og Kari Agathe Lorentzen. (mottagere av Paul Harris for noe år siden)

Tilstede: 17 medlemmer. 
Frelsesarmeen ble startet i 1865 av william booth. Til Norge kom frelsesarmeen i 1888. Og til Torp 1919. Militær oppbygning og ledes av en general i london. Brian Peddle er generalen i dag. Kommandør William Cohranne for Norge og Færøyene. 
Suppe , såpe og frelse er mottoet. Fretex (tidligere Elevator) drives av Frelsesarmeen, botilbud for rusmisbrukere, slumsøstre, barne- og familievern, hjelper eldre, ettersøkelsesarbeid, fengselsarbeid, misjon og bistand, arbeider mot moderne slaveri, gatehospital, fyrlyktkorpset, feltpleie, oppsøkende team, migrasjonssenter, gatefotball, innebandy. 
Dette er noen av de mange områdene som frelsesarmeen jobber med i norge i dag. Til julen 2018 ble 17500 mennesker i Norge hjulpet av Frelsesarmeen. Torp er ansvarlig for Borge og østre Rolvsøy. De deler ut mat en gang i måneden. 80 -100 husstander får regelmessig mat fra Torp. Julegryta er en av de viktigste inntektskildene deres. De har gryter ute i hele desember. Til jul var 53 personer engasjert som grytevakter. De står på Coop på Ttorp, Extra på Selbak, Begby senteret, Østfoldhallen og Rema på Sorgenfri i tillegg noen dager i Gamlebyen. Over 200.000,- kroner fikk de inn til julen 2018. 700 husstander fikk matpakker i 2018. 

                                                  Referent Alf Einar

Borge Rotaryklubb, møte: 26. mars 2019 kl. 20.00

Fremmøtte gjester: Kim Lervik

Program for dagen: Opptak av nye medlemmer.

President Bjørn Tollefsrud ønsket alle velkommen og gratulerte John Inge Kristiansen med 60 år påfølgende søndag. Kveldens program var opptak av to nye medlemmer i klubben, Cato Veberg og Tore Lervik. Faddere var Bjørn Tollefsrud og Rolf Mikkelsen. Ritualet ble fulgt og de nye medlemmene takket for tilliten og en fin tilstelning før møtet ble avrundet med bespisning og livlig prat rundt bordene.

                                       Referent: CI
Borge Rotaryklubb, bedriftsbesøk 12. mars 2019.

Tilstede: 13 medlemmer. Ingen gjester. 

Bedriftsbesøk hos Gaarder Sykkelsport as. Etablert i 1940 og skilt ut i 2001 av Ragnar Frøland. Han solgte butikken til Atle ? som tok over 1. mars. 2019. Satset på Tyske elsykler fra Rally/Kalhoff (100 år gammelt merke). Motoren kan settes tre forskjellige steder på en sykkel. Hjulet foran, bak eller under setet (krank motor). Under setet anbefales for å få batteriet så lavt som mulig. 
Deres beste herda lås til sykkelen koster ca. 1400,- Batteriene varierer fra 8 til 17 amp. Batteriet bør lades en gang i måneden når det ikke er i bruk. 4 til 6 timers ladetid er normalt. De foretrekker innvendige gir på syklene. De varer mye lenger. Fremvist sykkel hadde syv gir, men man kan få opptil åtte gir på andre sykler. Momentsensor eller rotasjonssensor er alternativene til syklingen. De går opp til maks hastighet på 27 km i timen. 25 km +/- 10 %. Motorene har forskjellige styrker. De vi så hadde 70 til 80 Newton. 
Fremvist modell har dynamo i navet på forhjulet som gir strøm til lykta. Man kan velge mellom kjede eller rem (carbon). Rem varer 12 til 15000 kilometer. Kjeden ca. 10 % så langt som rem. 
Priser på viste sykler ligger på 29 til 35000,- Hydrauliske bremser er meget bra kvalitetsmessig. (Ingen wire). 
Hardrock er en Norsk sykkelfabrikk med elsykler. De er mye mer moderne å se på. Gaarder får også disse inn utover våren. 

                                              Referent Alf Einar 


Borge Rotaryklubb, Medlemsmøte 5. februar 2019. 

Ingen gjester. 22 medlemmer tilstede. 

Dagens foredrag om Roald Amundsen ved Svein Åstrøm. 
Jens Amundsen er faren og Gustava er moren til Roald Amundsen og de kom fra Hvaler. (Lange-Jens). De kjøpte «tomta» i 1857. Konstantin var briggen til Jens som han fraktet Kinesere til Cuba med blant annet og andre mennesker i. Foreldrene flyttet i 1872 til Oslo når Roald var 3 måneder gammel. Bilder med motiv av Roald Amundsen har Svein funnet på frimerker i mer enn 50 land. 

                                         Referent Alf Einar. 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Roald Amundsens fødested
Adresse: Framv. 9
Postnummer: 1659
Sted: Torp
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no

Styremøte og Kaffemøte
24. mai 2022, 20.00 - 21.00

Vi skal ha kaffemøte den 24 mai. Vi tar et styremø ...

Bedriftsbesøk hos Rotostøp
31. mai 2022, 19.00 - 21.00

Vi møtes 31.05 kl 19:00, oppmøte på Gressvik hos R ...

Halvårsmøte
7. jun. 2022, 20.00 - 21.00

Halvårsmøte med innkomne president. - RAF kl. 20.0 ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...