Referater arkiv 2016


Møtedato: 20.desember 2016, kl. 20.00

Antall frammøtte medlemmer: 21.

Visepresident Fredrik Weberg ønsket velkommen.

Program for dagen:
Foredrag av: Willy Ludvigsen. MAF Mision Aviation Fellowship.
Willy Ludvigsen holdt et spennende foredrag om hvorledes MAF gjør en kjempeinnsats på humanitært grunnlag i krigsherjede land både i Afrika og Asia samt steder hvor det er stor nød etter natur katastrofer. Han fortalte også hvorledes han ble interessert i dette med flyging som 14-15 år ble hans far borte i Afrika med sitt fly som misjonær i Kongo. Og hvorledes han fant ham igjen etter 30 år.

Meldinger: 3. juledag er det ikke møte.

Referent: Jon Ellefsen


Møtedato: 13. desember 2016, kl. 19.00

Frammøte: 25 medlemmer.

President Arild Aaserud ønsket alle velkommen.

Program: Julemøte.

Klubben holdt tradisjonelt julemøte. Det ble servert julemiddag og klubbens medlemmer sang julesanger.
Det ble servert god drikke til middagen og dessert med kaffe til slutt.  Det var en meget hyggelig kveld.

Refererent Odd Marthinsen


Møtedato: 6. desember 2016, kl. 20.00

Frammøte: 20 medlemer + 1 gjest (Svein Arne Thorbjørnsen).

Program: kaffemøte

Meldinger: - Presidenten refererte brev ang. sponsing av Ryla arrangement. Snakke med bedrifter. - En påmeldt fra Borge.
Minnet om julemøte 13. des.
Nye standard vedtekter har kommet, skal se på disse.

3 min. ved Gunnar Dahl - Gjennomgang av 1/2-årsregnskap. - Neste år starter med 40 medlemer. Mindre overskudd enn vanlig på rakfiskarrangement i år - skyldes dårligere deltakelse fra våre medlemer.
Gunnar fortalte litt om siste års bilsalg og avgifter, m.m

Som vanlig kaffe og kaker, og trekning på to flasker vin.

Referent Harald Karlsen-Moum


Møtedato: 29, november 2016, kl 19.00

Frammøtte medlemmer: 21.

Navn på gjester: Svein Arne Thorbjørnsen.

Meldinger: Gunnar Dahl opplyste at vi hadde en søknad til RYLA. Det er Asle Hvidsten, 18 år og sønn av Bernt Hvidsten. Styret synes det er hyggelig med en lokal søknad og anbefaler den.

Program for dagen: Ego/yrkes-foredrag av Per Bolstad.
Per åpnet med å kort fortelle om sitt medlemskap i Borge Rotaryklubb. Han var med fra starten i 1991 og han var president i tredje året. Det er fortsatt syv medlemmer i klubben som var med på starten. Han har bare positive minner fra denne tiden.
Røtter - han er fra Gjøvik, født i 1950, faren var fra Østerdalen og mora fra Oslo. Hun lever fortsatt, er 91 år gammel og bor på Gjøvik. Han har lang offiserskarriere i Hæren. Per har en søster på Kongsberg.
Gikk gymnas, ferdig i 1970, infanterist på Heistadmoen, befalskolen. ett år plikttjeneste, plass i Brigaden NordNorge, Heggelia i sambandskompaniet, Krigsskolen fra 1972-75. Hærens stabskole med rundreiser i NATO.
Var løitnant da han søkte seg til det private næringsliv. Fikk jobb på Raufoss våpenfabrikk som innkjøper. Harstad fra 82-85. Kompanisjef. Major i hærstaben i Oslo. Kjøpte hus på Langhus.
1987 søkte sivil jobb - personalsjef i Lindexkjeden i 9 år, på Greåker og flyttet til Årum. Så til etableringssjef og senere daglig leder i FRIMAN, kjede med helsekost og parfymeri. Kjedekonseptet solgt til Narvesen.
Fredrikstad Energiverk var ute etter daglig leder til en underavdeling- så i 2000 til Fredrikstad Fjernvarme. Der han fortsatt jobber.

Refererent Odd Marthinsen


Møtedato: 15. November 2016, kl. 19.00

Fremmøtte medlemmer og gjester: Antall fremmøtte medlemmer og gjester: 21+28=49

Navn på gjester: Flest gjester fra Gamlebyen Rotaryklubb.

Program for dagen: Tradisjonell rakfiskaften.
President Arild Aaserud ønsket gjestene velkommen. Vi sang et par Rotary sanger. Sølvfisk, gullfisk og diplom ble delt ut.
Alle forsynte seg med rakfisk, garnityr og drikke. Stemningen var høy med mange morsomme historier.

Kvelden varte ca. til kl. 23.00.

Referent: Selim Sel

Møtedato: 8. november 2016, kl. 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester:
Antall frammøtte medlemmer: 19.

Navn på gjester: Jubileer/geburtsdager/spesielle hendelser:
Bjørn Størsrud fylte 70 år den 2. november 2016 og det ble markert med en gave overrekkelse av presidenten på vegne av klubben.

Foredrag av/tema/innhold:
Johnny Jones: RYLA hvorfor holder vi på med dette?

Johnny Jones holdt et meget spennende foredrag om Rotary`s program for ungdom RYLA som avholdes hvert år og i vårt distrikt så foregår dette en lang weekend i året på Fredriksten Festning. Johnny beskrev arrangementet med stor entusiasme og vist oss med bilder og beskrivelse hvor aktive og flotte ungdommer som vi får inn til dette arrangementet.
Dagene fylles med aktuelle foredrag av store personligheter som f.eks filosof Henrik Syse. Og «work shops» hvor deltakerne må arbeide i team for å løse ulike arbeidsoppgaver. Dessuten legges det stor vekt på det sosiale fellesskapet som gir nettverk for fremtiden.
Johnny oppfordret oss til å fortsette å melde på kandidater som er mellom 18 og 25 år og ikke minst så kom han med en oppfordring til å holde kontakten med dem for senere å rekruttere dem som ordinære medlemmer i klubben.
Klubben ble invitert til juleavslutning på Fredriksten Festning for å kunne oppleve noe av det som våre ungdommer for ta del i.

Meldinger: Det ble informert om at dugnaden på RAM ble flyttet til den 12. november.

Referent: Jon Ellefsen


Møtedato: 1. november 2016, kl. 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester:
Antall frammøtte medlemmer : 19

Jubileer/geburtsdager/spesielle hendelser:
Gunnar Dahl, 57 år.
Ottar Kristiansen, 63 år.
Frode Endresen, 54 år.

Program for dagen: Kaffemøte.

Presidenten opplyste at Bjørn Tollefsrud og Jon-Henrik Hem ville trekke seg fra styret. Presidenten behandlet dette i styremøte i dag og hadde to nye på blokka som han ville snakke med. Han kommer tilbake til saken neste møte.

Toralf  orienterte om dugnaden fk lørdag kl. 10.00. Han annonserte at det kunne bli snøfall denne dagen, i så tilfelle blir dugnaden avlyst.

Det var ingen 3-minutter denne gang.

Referent: Odd Marthinsen


Møte i Borge Rotaryklubb 25/10/2016

Program:
Bedriftsbesøk hos Loyds Industrier AS og Paxter AS. Adm. direktør Lasse Hansen holdt en flott innføring i hva bedriften står for. Det er løsningsorientert bedrift, høyteknologi.
Det er en gammel Fredrikstad bedrift fra 1952, startet av Loyd Pettersen, derav navnet Loyds Industrier.
Produserte tilbehør til bil. I 1993 overtatt av HTS, Hans Torgersen og Sønn. I dag er det ca 85 ansatte, 200 mill i omsetning.
De driver i dag med ombygging/innredning av varebiler, lager utstyr til offshore, og scanning. Langsiktige kontrakter.
De har mottat flere priser for sitt arbeid. Etter 2008 -> tenke nytt.
De er ute og samarbeider tett med næringene, finner løsninger etter behov.
Eget selskap, Paxter AS, som produserer Paxter - postbilen. Effektivisering av Posten. Leverer til flere europeiske land og også til New Zeland.
Konsernet har også en fabrikk i Kina.
Som avslutning hadde vi en interessant omvisning i produksjonslokalene.
20 medlemmer tilstede.

Referent Harald Karlsen-Moum


Møtedato: 18. oktober 2016, kl. 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester:
Antall frammøtte medlemmer : 26

Jubileer/geburtsdager/spesielle hendelser:
Odd Marthinsen, 69 år, 13. okt.
Robert Steine, 34 år, 18. okt.

Program for dagen:
Foredrag Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad Næringsforening.
Foredrag av/tema/innhold:
Næringsutvikling og den offentlige barriere. Kommuneplanen skal rulleres.
Hvordan sikre oss utviklingsmuligheter?
Østfold trenger flere arbeidsplasser. Det er høy bostedsattraktivitet, men lav næringsattraktivitet. Dette skaper en ubalansert vekst med fallende sysselsettingsandel i befolkningen. Ikke bærekraftig i lengden.
Bedrifter ble spurt om hvor din bedrift ville vurdere å etablere seg et annet sted enn i dag? 42 % svarte Drammen, 34 % svarte Moss og 31 % svarte Fredrikstad, altså på tredje plass av 10 byer rundt Oslofjorden.
Det er håp… Bedriftene er på flyttefot. Behovene – vi må være strategisk. – Jomfruelig næringsareal. – Arealpolitikk som fremmer gjenbruk av areal, - Nok boligbygging, 450 til 500 boenheter pr. år. Mer konkurranse i næringen, ikke bare de største, - Prosedyrer må forenkles, bli tydeligere.
Vertskap for gründere. Ambisiøse ledere og bedrifter. Mer FOU – forskning og utvikling.
Engasjere – skape framtidstro og investeringsvilje.
Bedre folkehelse, oppvekstvilkår, eldreomsorg, aktiv fritid mv.
Tillit til hverandre.

Meldinger:
Presidenten meddeler at Sarpsborg Rotaryklubb inviterer til Intercitymøte «Ny bru over Glomma». Arr. Tune, Sarpsborg og Skjeberg Rotaryklubber.
Toralf Hvidsten annonserte høstdugnaden 5. november kl. 10.00.

Referent: Odd Marthinsen


Møtedato: 11. oktober 2016, kl. 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester:
Antall frammøtte medlemmer : 23

Program for dagen:
Foredrag Glacio. Thomas Karlsen daglig leder Glacio Fredrikstad.

Alle ble ønsket velkommen av Presidenten (Arild). Tore Lundestad introduserte foredragsholder.
Thomas Karlsen fra Glacio holdt foredrag om hvordan de hadde startet opp i 2003 fra Firma KS Thermo transport til Glacio AS som det heter i dag. De har to avdelinger, Rakkestad og Fredrikstad. Han fortalte om hvordan de ser for seg fremtiden og at de har tenkt å utvide kraftig i løpet av de neste åtte årene. De ser for seg Norges største frys/kjøle lager med plass til 50000 paller. Bygningsmassen vil være ca 40 mål v Borg Havn.
De omsetter i dag for ca. 33 mill i Rakkestad og 13.5 mill nok i Fredrikstad Det var et meget innholdsrikt foredrag .
Det ble også tid til spørsmål og det var mange som hadde ting de lurte på.

Møtet ble avsluttet kl. 21:00.

Meldinger: Ingen.
                                                                                                                     Referent: Jan Ivar Roksvaag Haugen


Møtedato: 4. oktober 2016, kl. 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester:
Antall frammøtte medlemmer : 20

Program for dagen: Kaffemøte.

Foredrag av/tema/innhold:
President Arild Aaserud fortalte om distriktskonferanse på Enebakk. Følgene punkter ble tatt opp: - Hva er Rotary ute etter -
Neste møte 11.10.2016 blir vanlig kaffemøte istedenfor planlagt besøk. Det ble en liten debatt om ungdom på arbeidsplasser til slutt. Vi avsluttet besøket ca kl 21:00

Meldinger: Ingen

Referent: Selim Sel


Møtedato: 20. september 2016, kl. 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester:
Antall frammøtte medlemmer: 24.

Jubileer/geburtsdager/spesielle hendelser:
Fredrik Weberg-Larsen, 46 år 18. sept.

Program for dagen: "Moderne telefonløsninger, - Trender og utvikling".

Foredrag av/tema/innhold:
Daglig leder i Nordialog, Morgan Pettersen og Ingunn Løvhaug fra samme firma redegjorde for moderne telefoni. Nordialog er ledende markedsaktør som Telenorforhandler i bedriftsmarkedet. Kommunikasjon skal være enkelt å forstå og enkelt å bruke. Det krever at noen må gjøre en jobb i forkant, sette opp systemer tilpasset den enkelte bedrift. Mobilt utstyr kan knyttes sammen med video- og dataløsninger for kommunikasjon og deling av informasjon – både internt i bedriften og eksternt.
Teki Solution AS er eiere. 140 ansatte og omsetter for 700 mill. De er støttespillere til både FFK og Sarpsborg 08.
Fokusområder er kommunikasjon, - mobilitet, - jobb/privat, - drift, sikkerhet og kontroll. Mobilt bedriftsnett, - Office 365, - sentralbord, - videokommunikasjon. Sikkerhet mot virus og miste telefon, - Drift & support.
Digitalisering skal gi virksomheten konkrete gevinster. – Framtiden? Ny teknologi, droner og sky-tjenester.

Meldinger:
Presidenten vil orientere fra Distriktskonferansen på neste Kaffemøte..

                                                                                                                         Referent: Odd Marthinsen


Møtedato: 13. september 2016, på RAM kl 20.00

Presidenten ønsket oss velkommen til et innholdsrikt møte.

Ingen gjester eller bursdagshilsninger men opptak av nye medlemmer.
Erik Graarud, f. 13-01-43. Yrke: Graarud Transport og Graarud Spesialtransport. Firmaet er 80 år i år.
Robert Steine, f. 1982. Yrke: Grunder, markedsføring.

Meldinger: Kjell Storhaug spurte på vegne av Borge Sanitetsforening om hjelp til deres arbeid med fastelavensris.

Ego/yrkes-foredrag:
Gunnar Rast fortalte om de viktigste hendelsene i hans liv. Født 1932 i Torsnes. Allsidige arbeidsoppgaver, 4 år på Rybom, så på handelskole før Øra fabrikker. Div. Jobber i jern og metall, senere ABB. Oppgaver innen Østfold Idrettskrets. Noe jobb i kommunen, plan og miljø, med spesialfelt radonmåling. Frivillig under Lillehammer OL og fotballdommer. Leder av Idrettsmerkeutvalget i Østfold. Tatt idrettsmerker i 40 år, med div. Hederspriser.

Avslutningsvis fortalte presidenten om sin virksomhet, fin diskusjon rundt dette temaet. Flott møte.

                                                                                                                          Referent: Harald Karlsen-Moum


Møtedato: 6. september 2016, kl. 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester:
Antall frammøtte medlemmer: 20. Ingen gjester.

Jubileer/geburtsdager/spesielle hendelser: Jan Ivar Haugen 3/9, 52 år.

Program for dagen: Presidenten innledet og introduserte dagens foredrag.

Foredrag av/tema/innhold: Tor Lundestad: Utviklingen av containerskip/transport samt utvidelse av fryselager. Verdens første container skip var et eldre skip som ble ombygget og satt i drift i 1956. Dette var et svært beskjedent skip i forhold til dagens størrelser. I dag er de lengste skipene opp til 400 m lange og kan laste opptil 20 000 containere. Dette markedet svinger og i dag er markedet svært presset og mange skip er avbestilt i fra verftene. Vi opplever i dag en kjempe konkurs ved at et av verdens største container skip rederier har gått konkurs og mange av skipene får ikke legge til havn for å bli losset.
Borg havn utvider fryse/kjøle lageret sammen med Glacio. Dette markedet er sterkt voksene og man planlegger nå en utvidelse i 2 omganger som vil medføre til at når anlegget blir ferdig utbygget om noen år vil romme hele 16 000m2. Her vil man kunne fryse ikke bare fisk men også kjøtt og andre varer. Det vil bli bygget både anlegg for innfrysning og fryser med ulike temperaturer. Et av poengene med å legge et slikt lager til Øra er når f.eks. fisken går fra Vestlandet så er ikke alltid fisken solgt men spekulanter forsøker å vente så lenge som mulig å kjøpe for at å fisken så billig som mulig. Og blir ikke fisken solgt må bilen returnere. Det slipper man her, for nå kan man kjøre fisken til innfrysning i dette anlegget og dermed kan man holde transport kostnader nede og prisen på varene på et høyere nivå.

Meldinger: Neste tirsdag vil det bli opptak av 2 nye medlemmer.

                                                                                                                                          Referent: Jon Ellefsen


Møtedato: 30. august 2016, kl. 19.00

Antall frammøtte medlemmer : 14.

Jubileer/geburtsdager/spesielle hendelser:
Jan Ivar, 52 år, 03.09.

Program for dagen:
Bedriftbesøk på Stamsaas Bil i Fredrikstad.

Foredrag av: Roll Eriksen / Ove Steen Hansen Leder BMW og Frank Andersen leder Ford.

Vi ble tatt godt imot av konsernsjef Lars Roll Erichsen. Vi ble så invitert opp på spiserommet hvor det ble servert pizza og brus. Deretter ble det holdt foredrag av Roll Erichsen om oppstarten av Stamsaas Bil AS og frem til hva det har blitt i dag. Vi fikk deretter en orientering om fremtiden til både BMW og Ford av de respektive lederne Ove Steen Hansen og Frank Andersen. Etter foredraget ble det omvisning i deres moderne verksted og salgslokaler. Vi avsluttet besøket ca kl 20:45

Meldinger: Ingen
                                                                                                                 Referent: Jan Ivar Roksvaag Haugen


Møtedato: 23. august 2016, kl. 19.30

Fremmøtte medlemmer og gjester:
Antall frammøtte medlemmer: 24.
Navn på gjester: Robert Steine, Johan Østby.

Jubileer/geburtsdager/spesielle hendelser:
Rolf Mikkelsen 19/8 - 60 år.

Program for dagen:
Kvelden ble innledet med drikk og snitter. Guvernørbesøk.

Foredrag av/tema/innhold:
Johan Østby: Guvernørbesøk.

Rotary distriktsguvernør Johan Østby besøkte oss.
Han ble guvernør i juni og vi er den tredje klubben han har besøkt så langt i år. Kvelden begynte med snitter og drikke. Etterpå fortalte guvernøren om sin allsidige bakgrunn som blant annet dirigent for korps, bryggeri virksomhet, gårdbruker m.m. For tiden jobber han i Politidirektoratet.
Guvernøren fortsatte videre og fortalte om Rotary`s mål og strategier. I år er Rotary Foundation 100 år og har satt fokus på bekjempelse av polio i Afrika. Direkte relatert til årets tema "Rotary serving humanity". Rotary har vært så heldig å fått med Bill-Linda Gates Foundation støtte i sitt arbeid.
Guvernøren nevnte at vi mangler assisterende guvernører i området og oppfordret klubben til å foreslå kandidater.
Presidenten takket for at han kom og overrakte en gave fra Borge Rotaryklubb "Chateau Borge".

Meldinger: Presidenten oppfordret til at vi alle gjør vårt beste til å få bedre fremmøte.

Presidenten avsluttet møte og ønsket alle vel hjem.

                                                                                                                    Referent: Selim SelMøtedato: 16. august 2016, kl. 19.15

Fremmøtte medlemmer og gjester:
Antall frammøtte medlemmer: 21.

Navn på gjester: Jubileer/geburtsdager/spesielle hendelser:
Ingen.

Program for dagen:
Kvelden ble innledet med en samling av alle komiteer for å planlegge høsten innenfor de respektive arbeidsområder. Kaffe og deilig gjærbakst sto på bordet under disse samlingene.

Foredrag av/tema/innhold:
Stian Sveberg: Wartsila Norge AS «Først i verden».
Stian Sveberg Produksjonssjef ved virksomheten i Moss holdt et meget engasjert og interessant foredrag om virksomheten han leder i Moss. Wartsila Norge AS er en del av et globalt selskap med hovedkontor i Vasa Finland og totalt er det 18 000 ansatte. Kjernevirksomheten er leveranser av eksos og inertgass anlegg til marien og offshore. I Moss er det 130 ansatte som i hovedsak utfører design og engineering.
De omsetter for 1 mrd i året og har et mål om å være først i verden til å ……..
Virksomheten i Moss har sitt utspring i fra Moss Verft som ble startet i 1870 og har hatt ulike eiere gjennom tiden. All produksjon er nå satt ut til fabrikken i Kina og til andre underleverandører. Blant annet flere under entreprenører i fra Østfold.

Meldinger:
Neste møte 23.8.16 får vi besøk av distriktsguvernør Johan Østby. Styret og komité ledere stiller kl 18.30. Øvrige medlemmer stiller kl 19.30. Se egen innkalling.
Den 30.8.2016 er det bedriftsbesøk hos Stamsaas Fredrikstad.

                                                                                                               Referent: Jon Ellefsen


Møtedato: 9. august 2016, kl. 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester:
Antall frammøtte medlemmer: 23.   To gjester: Erik Grorud og Robert Steine.

Jubileer/geburtsdager/spesielle hendelser:
Per      25/7 - 66 år
Toralf 20/7 - 69 år
Knut     8/8 - 72 år
Tore    19/7 – 54 år
Bent    28/7 – 61 år
Alf Einar 2/8 – 60 år
Kjell     23/7 – 77 år
Bjørn T   17/7 – 53 år
Ivar         7/8 – 72 år
Jim       25/7 – 48 år

Program for dagen:
Første klubbmøte etter ferien var avsatt til Kaffemøte.
Ny president, Arild Aaserud, ønsket klubbmedlemmene velkommen til nytt Rotaryår.
Ny leder av Programkomiteen, Rolf Mikkelsen, redegjorde for programmet ut over høsten. Han nevnte tur til NRK i Oslo og tur til Bremen i Tyskland for å besøke Mercedes-fabrikken. Komiteens arbeid hadde ikke kommet i gang ennå, så neste ukes program var ikke klart.
Kasserer Gunnar Dahl meldte at åtte kontingentinnbetalinger manglet.
Trekning på to flasker godt drikke ble foretatt.

Meldinger:
Presidenten oppfordret til pent antrekk når distriktsguvernøren kom på besøk om 14 dager. Dette møte krever påmelding og kr. 100.- i inngang pga. serveringen.
Presidenten meldte at 13. september blir opptak av to nye medlemmer.
                                                                                                                           Referent: Odd Marthinsen

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Roald Amundsens fødested
Adresse: Framv. 9
Postnummer: 1659
Sted: Torp
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no

Styremøte og Kaffemøte
24. mai 2022, 20.00 - 21.00

Vi skal ha kaffemøte den 24 mai. Vi tar et styremø ...

Bedriftsbesøk hos Rotostøp
31. mai 2022, 19.00 - 21.00

Vi møtes 31.05 kl 19:00, oppmøte på Gressvik hos R ...

Halvårsmøte
7. jun. 2022, 20.00 - 21.00

Halvårsmøte med innkomne president. - RAF kl. 20.0 ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...