REFErater arkiv 2015


Møtedato: 2. juni 2015, kl 20.00

Tema for møtet var  "Pensjonssystemet i Norge".  Carry Christine Solie fra Storebrand holdt foredrag. Hun har veldig god kjennskap til folketrygden og privat tjenestepensjon, i tillegg til pensjon innen offentlig sektor og AFP. Hun gikk gjennom alle sider ved pensjonssystemet. Se PowerPoint-visningen her.


Møtedato: 26. mai 2015, kl 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester: 25 stk
Navn på gjester: Ø. Lind

Program for dagen: Krigen i Borge og Torsnes i 1814 v/Nils E Øy.
Det var uår i distriktet i flere år på rad. Dette forårsaket at folketallet gikk ned med 181 personer på 4 år. (1806-1810) Krigen som pågikk i 19 dager ble kalt Kattekrigen Sverige angrep fra Singlefjorden /Hvaler og fra Idd. Det var trefninger i Torsekilen, Norge senket sine egne 2 båter. Sverige angrep med 40 000 mann, de aller fleste i Østfold. 4. august ble Kongsten/ Fredrikstad Festning overgitt til svenskene uten kamp. Det var stor mangel på mat etter dårlige avlinger - mye regn. 6000 svenske soldater var stasjonert mellom Borge kirke og Fredrikstad, Oscarsstad. I oktober 1814 var Thorsø herregård okkupert av en liten gruppe svenske husarer – en rytteravdeling. Den var ledet av grev Nils Anton Barck – en betrodd mann i de i øverste svenske sirkler. Eieren av Thorse herregård, Gude, kom raskt på kant med okkupantene. Om kvelden, onsdag 26. oktober 1814, gikk Gude ut for å sjekke omgivelsene til gården. Det ble hørt skrik og funnet blodflekker i en fløy utenfor grevens rom. Siden har ingen sett herren til Thorsø.

Meldinger: Sommermøte blir hos presidenten, 25. juni.
Neste møte 02.06.2015 kl 20.00

Referent: Per Kristian Olsen


Møtedato: 19. mai 2015, kl 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester: 22 stk
Antall medlemmer: 39 stk
Jubileer/gebursdager/spesielle hendelser: Svein Ivar Hansen

Program for dagen: Rotary Fellowship v/Per E. Silsand . Gjersjøen RK

Meldinger: Sommeravslutning på Tomta 23. juni.
Neste møte 26.05.2015 kl 20.00

Referent: Per Kristian Olsen


Møtedato: 12. mai 2015, kl 20.00

Fremmøtte medlemmer og gjester: 23 stk
Navn på gjester: Jørn Eriksen, Frank Feldt
Jubileer/gebursdager/spesielle hendelser: Arne Wernersen

Program for dagen: Info. til nye aktuelle medlemmer Kaffemøte m/ utlodding.

Meldinger: Takk til de som deltok på dugnaden.
Utvidet styremøte 02.06.2015 (Nytt og "gammelt " styre.)
Neste møte 19.05.2015 kl 20.00

Referent: Per Kristian Olsen Møtedato: 28. april 2015

Fremmøtte medlemmer og gjester: 25 stk.
Navn på gjester: Jørn Eriksen, Frank Feldt.

Program for dagen: Projectiondesign AS (Fredrikstad) v / Jørn Eriksen.
Projectiondesign ble etablert i 2001 på Øra i Fredrikstad og har i dag 190 ansatte. Selskapet leverer projektorer til profesjonelle kunder. Selskapet foretar utvikling, produserer og selger produktene til kunder internasjonalt ut i fra ”eget hus” på Øra.
Projectiondesign har spesialisert seg på: Simulering – båt, fly, kunst, legemiddelindustrien, kontrollrom etc. =” å være der uten å være der”. Visualisering = ”se noe som ikke er der”.

Meldinger: Neste møte 05.05.2015 kl 18.00 – Dugnad på Tomta.

Referent: Per Kristian Olsen


Møtedato: 21. april 2015

Fremmøtte medlemmer og gjester: 20 stk
Navn på gjester: Jan Vatn, Gamlebyen Rotary og Frank Feldt, potensiell ny medlem.

Program for dagen: "Fra Østlandskonsult til COWI" v/ kontorleder Lillian Ovell -
Startet opp i 1939 - I dag totalt 6000 ansatte - oms. 5,7milliarder - 17000 løpende prosjekter (5500 i Norge) - Ca 200 i Fredrikstad, første store prosjekt Fredrikstadbrua - Tilbyr varierende rådgivningstjenester innen tradisjonelle områder som VVA, bygg, samfersel, - Fokusområder innen bærekraftig utvikling, gjenbruk, biogass, fjernvarme, miljø og avfall, gjenvinning. - BEAM for større byggeprosjekter innen samferdsel og næringsbygg - Tildelt Norges største prosjekteringsjobb, nye dobbeltspor fra Oslo til Halden - Prestisjeprosjekter som Nye Gardermoen, Nytt Statoil bygg i Stavanger, Nytt posthøyhus i Oslo og nye Sykehuset Østfold.

Meldinger: Motorsykkeltreff i regi av Rotary fra 20 til 23 August, eget program blir sendt ut.
Ny utsendelse til 6 potensielle medlemmer, viktig at de som har invitert dem følger opp.

Referent: BTo


Møtedato: 14. april 2015

Fremmøtte medlemmer og gjester: 20 stk
Program for dagen: Gjennomgang av årsplan

Hvordan gjøre medlemskapet i Borge Rotary mer engasjerende?
Forslag - 3 min EGO foredrag - Noen kan gjøre lengre presentasjoner - Ukas aktuelle saker - Tilbakeblikk, hva skjedde på denne dag for 50 eller 100 år siden - Målsetning, skape større engasjement pr medlem - Halvårsplanen ble oppdatert i fellesskap -

Kommet inn 4 navn på potensielle nye medlemmer.

Meldinger: Neste møte 21.04, COWI kommer og presenterer seg.
Møte 28.04 hos BARCO/Prosjekt Design.
Dugnad, 3 mai kl 1800, obligatorisk fremmøte.

Referent: BTo 


Møtedato: 17. mars 2015

Møteleder: Svend Fosdahl.
Fremmøtte antall medlemmer: 20.
Gebursdager: Gunnar Rast, Svend Fosdahl.

Program for dagen: Hva er Rotary v/ Carsten Ianke Carsten Ianke gikk gjennom hva Rotary Inernational er, Rotarys motto, Rotarys formål og historikk. Videre orienterte han om Rotary Distrikt 2260, Rotaryhjulet, Inner Wheel, Rotaract og Rotary Foundation.

Meldinger: Det etterlyses kandidater (18-23 år) til å delta på seilas med Christian Radich.
Tur til Tallinn 29. mai til 1. juni – siste frist til påmelding vil være neste møte.
Dugnad på Tomta vil bli avholdt 5. mai.

Referent: Per Kristian Olsen.


Møtedato: 10. mars 2015

Kl. 20:00. Sted: RAM
Møteleder: Svend Fosdahl
Fremmøtte medlemmer og gjester: Antall medlemmer: ?
Gebursdager: Arild Aaserud 9.3.15,  Michael Johansen 10.3.15.

Meldinger:
Tur 29. mai – 1. juni regner med tur. De som har sagt ”tja” bør bestemme seg nå. Pris hotell Tallin 100 € pr. døgn. Fly tur/ retur i underkant av 800 kr.

Program for dagen:
Torvbyen ved Morten Huth.
Eies av Sektor/ Aberdeen. 80 butikker, 600 ansatte, 18.000 m2, 920 – 940 mill omsetning - falt noe da Clas Olson flyttet. Underkant av 4 000 000 besøkende pr år. Byens nest største arbeidsplass etter kommunen. Kjernemålgruppe - kvinne i 30 årene. 50% av kundene under 35 år. Ser fram til ansettelse av ny Sentrumsleder. Alt i sentrum henger i hop dvs all aktivitet er viktig for hele handelsnæringen i sentrum. Torvbyen og sentrum ses under ett. 40% av kundene har vært eller skal andre steder i sentrum. Bilen er kommet for å bli. 70% av kundene kjører bil til senteret. Markedsføring lokalt Råde Hvaler Fredrikstad. 400 000 kr til aktiviteter i sentrum. Må tørre å gi uten umiddelbar fortjeneste.

Nese møte: tirsdag 17.3 Rotaryskolen/ Rotarystoff.

Referent: Carsten Ianke

Møtedato: 3. mars 2015

kl. 20:00. Sted: RAM.
Møteleder: Svend Fosdahl.
Antall medlemmer: 22. Gjester: 0.
Gebursdag: Fredrik Weberg 5. mars.
Meldinger:
Tall Ships Races påmeldingsfrist 20.3 18 årsgrense. Legg Kristiansand -Århus. 3 døgn. Potensielle deltakere? Nærmere info.: http://d2260.rotary.no/en/tall-ships-races-2015 - .VPYdZykmWxo RYLA frist kandidater før påske. http://www.rotary.no/innhold/245/ryla

Tur 29. mai - påmeldingsliste sendt rundt. Program for dagen: Kaffemøte.
Nese møte: tirsdag 10.3.

Referent: Carsten Ianke

Møtedato: 24.februar 2015

Fremmøtte medlemmer og gjester: 30 stk.
Navn på gjester: Jan Vatn. Gamlebyen Rotary, Fredrik Vessmark, Gamlebyen Rotary.

Program for dagen: Redningsselskapet v/ Jan Røsholm - Humanitær organisasjon -
Mottar bidrag på 70 mill pr år - Resten kommer fra loddsalg, innsamling og donasjoner etc -
Formål, redde liv, berge verdier og verne kystverdier - Benytter mye vanjet, kan gå ned til ca 50 cm vann -
42 heltidsbåter, 17 frivillige båter - Tilnærmet like båter for frivillige og døgnbemannet båter -
2 nye båter kommer i Østfold, skal erstatte Horn Flyer - 50% Skjeberg og 50% Fredrikstad -
Minimum dobbelt sett med alt utstyr som Radar, VHs etc -
Sjøredningsskolen holder til i Horten - Kan simulere 3 forskjellige båttyper - 50% av tiden går til trening -
Fokus, SAR, Save and resque - Motorstans, tomt for drivstoff, slep fra grunn -
Hva går galt, mørkt, går på grunn, fart og alkohol, ikke vest.

Meldinger: Tallin-tur 29.05 til 01.06

Referent: BToMøtedato: 17. februar 2015

Møteleder: Svend Fosdahl.
Fremmøtte medlemmer og gjester: Antall medlemmer: 27 - Gjester: 3.
 Jubileer/gebursdager/spesielle hendelser: Carsten Ianke, Bernt Hvidsten.

Program for dagen: Utvikling i Gamlebyen v/ Inger Christine Apenes Apenes.
Hun gikk gjennom historien om Gamlebyen siden grunnleggingen i 1567. Det er begrensninger for hva som ønskes av arrangementer og aktivitet i Gamlebyen. Det ønskes ikke aktivitet som tog, tivoli, strikkhopp og aktivitet i vollgravene. Apenes er heller ikke positiv til arrangementer som Frimarked, Julemarked og Månefestivalen. Apenes ønsker klare regler om hva som kan tillates av aktivitet.

Meldinger: Det etterlyses kandidater (18-23 år) til å delta på seilas med Christian Radich.
Rotary fyller 100 år på førstkommende mandag.
Tur til Tallinn 29. mai til 1. juni - det vil bli sendt ut skriv om påmelding. 

Referent: Per Kristian Olsen

Møtedato: 10. februar 2015

Fremmøtte medlemmer og gjester: 15 stk + 7 medlemmer hos Hvaler RK
Navn på gjester: Ingen
Jubileer/gebursdager/spesielle hendelser: Ingen
Program for dagen: Bedriftsbesøk hos Stene Stål Produkter AS. Knut Klev ønsket velkommen. Det ble gitt en omvisning i produksjonslokalene og en presentasjon av selskapet.

Meldinger: Ingen

Referent: Per Kristian Olsen


Møtedato: 3. februar

Møteleder: Svend Fosdahl.
Fremmøtte medlemmer og gjester: Antall medlemmer: 23 - Gjester. : 0.
Jubileer/gebursdager/spesielle hendelser: Bursdager siste uke: Petter Vevelstad 80 år.

Meldingene: 4 medlemmer besøker Hvaler RK neste møte -torskaften.
Guvernøren etterlyser verts familier for utvekslings studenter fra klubber i nedre Glomma. Det sendes ut henstilling til medlemmene om å vurdere dette.
Nye medlemmer: Klubben trenger nye medlemmer og medlemmene henstilles til å arbeide aktivt med nyrekruttering.
Bjørn Størsrud refererte fra Prepets møte og delte ut spørreskjema som ble besvart.

Program for dagen: Kaffemøte.
Loddtrekning.
Neste møte: Bedriftsbesøk Stene Stål.

Referent: Per Kristian Olsen

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Roald Amundsens fødested
Adresse: Framv. 9
Postnummer: 1659
Sted: Torp
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no

Styremøte og Kaffemøte
24. mai 2022, 20.00 - 21.00

Vi skal ha kaffemøte den 24 mai. Vi tar et styremø ...

Bedriftsbesøk hos Rotostøp
31. mai 2022, 19.00 - 21.00

Vi møtes 31.05 kl 19:00, oppmøte på Gressvik hos R ...

Halvårsmøte
7. jun. 2022, 20.00 - 21.00

Halvårsmøte med innkomne president. - RAF kl. 20.0 ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...